Johansen, N. B. “Kriminologers Bruk Av Teori: Svar Til Leif Petter Olaussen”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, bd. 102, nr. 2, august 2015, s. 212-8, doi:10.7146/ntfk.v102i2.71822.