Gröning, L. “Tilregnelighet Og Utilregnelighet: Begreper Og Regler”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, bd. 102, nr. 2, august 2015, s. 112-48, doi:10.7146/ntfk.v102i2.71818.