Nielsen, G. T. “Er Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol En Trussel for Fundamentale Strafferetlige Principper?”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, bd. 97, nr. 3, november 2010, s. 363-78, doi:10.7146/ntfk.v97i3.71767.