Flaatten, S., K. Nordlöf, H. H. Brydensholt, B. Kyvsgaard, P. Garde, J. Ryberg, og J. Havelund. “Boganmeldelser”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, bd. 96, nr. 1, april 2009, s. 91-107, doi:10.7146/ntfk.v96i1.71735.