Suominen, A. “Om Giltigheten Av Ett Rambeslut I Europeisk straffrätt Samt Lissabonfördragets Inverkan På området för Den Europeiska straffrätten”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, bd. 95, nr. 2, august 2008, s. 130-50, doi:10.7146/ntfk.v95i2.71712.