Korsell, L. “Korruption, En fråga Om Ekonomisk Och Organiserad Brottslighet?”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, bd. 94, nr. 3, november 2007, s. 293-04, doi:10.7146/ntfk.v94i3.71682.