Asks, B. “Riktlinjer för Framtidens Kriminalpolitik Och för straffrättsliga Reformer”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, bd. 94, nr. 1, marts 2007, s. 1-4, doi:10.7146/ntfk.v94i1.71654.