Olaussen, L. P. “Politianmeldelse - Handlingers Alvorlighet Og Sosial Avstand”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, bd. 93, nr. 3, december 2006, s. 306-1, doi:10.7146/ntfk.v93i3.71651.