Hofer, H. von. “Ökat våld och/Eller Vidgade Definitioner? En Empirisk Och Teoretisk Analys Av Den långsiktiga vålds-Utvecklingen”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, bd. 93, nr. 2, august 2006, s. 193-08, doi:10.7146/ntfk.v93i2.71644.