Olaussen, L. P. “Mer Utbredt Aksept for Fengselsstraff I Den Norske Befolkningen”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, bd. 93, nr. 2, august 2006, s. 160-8, doi:10.7146/ntfk.v93i2.71642.