Olaussen, L. P. “Fruktbarhet Sikres Ved Argumentasjon, Ikke Med erklæringer”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, bd. 91, nr. 5, december 2004, s. 408-12, doi:10.7146/ntfk.v91i5.71610.