Korsell, L. E. “Straff Och sjåalvreglering Mot Brott I näringslivet”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, bd. 91, nr. 5, december 2004, s. 349-67, doi:10.7146/ntfk.v91i5.71606.