Lindgren, S.- Åke, H. Klette, H. Olesen, og P. S. Smith. “Boganmeldelser”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, bd. 91, nr. 4, september 2004, s. 336-48, doi:10.7146/ntfk.v91i4.71605.