Elholm, T. “Aktuel europæisk Strafferetsudvikling - Strafferetligt Samarbejde”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, bd. 91, nr. 2/3, maj 2004, s. 194-05, doi:10.7146/ntfk.v91i2/3.71593.