Strandbakken, A. “Norsk Kronikk”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, bd. 90, nr. 4, december 2003, s. 237-86, doi:10.7146/ntfk.v90i4.71571.