Åkerström, M., C. Mathiesen, R. H. Wandall, S. Clausen, P. Tallroth, P. Gottlieb, og V. Greve. “Boganmeldelser”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, bd. 88, nr. 4, december 2001, s. 350-63, doi:10.7146/ntfk.v88i4.71530.