Mathiesen, T. “Globaliseringen Av Kontroll: Fremveksten Av Registrerings- Og overvåkningssystemer I Europa”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, bd. 87, nr. 3, september 2000, s. 203-20, doi:10.7146/ntfk.v87i3.71494.