Cornils, K. “Om Lokalisering Av Brott På Internet”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, bd. 86, nr. 3, august 1999, s. 194-05, doi:10.7146/ntfk.v86i3.71476.