Kaspersson, M. “Dödligt våld I Sverige Och Andra Europeiska länder 1500-1800”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, bd. 86, nr. 2, april 1999, s. 117-36, doi:10.7146/ntfk.v86i2.71470.