Asp, P. “Positiv Generalprevention. Rapport från Ett Symposium I Uppsala”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, bd. 84, nr. 3, august 1997, s. 195-03, doi:10.7146/ntfk.v84i3.71436.