Olaussen, L. P. “Voldskriminalitetens Utvikling I De to Siste tiårene”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, bd. 82, nr. 2, maj 1995, s. 97-116, doi:10.7146/ntfk.v82i2.71370.