Klette, H. “Tingsrätternas straffmätningspraxis Vid Brott Enligt BrB Kap. 1 § Och Speciellt Grov våldtäkt, 1989-92”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, bd. 81, nr. 1, marts 1994, s. 54-66, doi:10.7146/ntfk.v81i1.71331.