Larsson, P. “Pedagogikkens Inntog”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, bd. 80, nr. 1, februar 1993, s. 31-45, doi:10.7146/ntfk.v80i1.71308.