Sevón, K. “Legalitet, Effektivitet Och Legitimitet Som Kriterier för straffrättens Normativa Koherens”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, bd. 77, nr. 4, december 1990, s. 304-28, doi:10.7146/ntfk.v77i4.71253.