Nuutila, A.-M. “Mökligheten Att Handla Annorlunda Som En förutsättning för Skyldansvar - Syften Och värderingar”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, bd. 77, nr. 4, december 1990, s. 276-94, doi:10.7146/ntfk.v77i4.71251.