Nuotio, K. “Förutsebarhetens Betydelse Inom Honkasalos läran Om Kausalitet I straffrätten”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, bd. 77, nr. 4, december 1990, s. 260-75, doi:10.7146/ntfk.v77i4.71250.