Helminen, K. “Behandlingen Av anhållna Och häktade - ändamål, innehåll Och Verkningar”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, bd. 76, nr. 2, maj 1989, s. 113-21, doi:10.7146/ntfk.v76i2.71210.