Kveine, R. “Utvikling Av konfliktrådene I Oslo”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, bd. 74, nr. 4, oktober 1987, s. 331-4, doi:10.7146/ntfk.v74i4.71182.