Rehof, L. A. “Straffeproces Og Den europæiske Menneskerettighedskonvention”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, bd. 74, nr. 2, april 1987, s. 141-5, doi:10.7146/ntfk.v74i2.71174.