Peltoniemi, T. “Inställningen till familjevåld I Finland Och Sverige”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, bd. 71, nr. 3, juli 1984, s. 329-34, doi:10.7146/ntfk.v71i3.71051.