Scheerer, S. “Avpenaliseringsteori”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, bd. 71, nr. 3, juli 1984, s. 273-86, doi:10.7146/ntfk.v71i3.71047.