Svensson, B. “Kriminalitetsutvecklingen I Sverige 1950-1982 - Tendenser Och förklaringar”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, bd. 71, nr. 2, maj 1984, s. 109-25, doi:10.7146/ntfk.v71i2.71035.