Knutsson, J. ā€œPolisen Och Brottsuppklaringenā€. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, bd. 70, nr. 5, december 1983, s. 300-12, doi:10.7146/ntfk.v70i5.71022.