Svensson, B. “Böter I stället för fängelse”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, bd. 70, nr. 2, maj 1983, s. 103-1, doi:10.7146/ntfk.v70i2.71002.