Olaussen, L. P. “Selvrapportert Utsatthet for Kriminalitet”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, bd. 69, nr. 4, oktober 1982, s. 178-97, doi:10.7146/ntfk.v69i4.70974.