Koch, L. “Retspolitiske Problemer - særlig Med Hensyn Til Kompetenceforhold - vedrørende Beskyttelse Og begrænsning Af Indsattes Rettigheder under Straffuldbyrdelse”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, bd. 69, nr. 2, maj 1982, s. 60-75, doi:10.7146/ntfk.v69i2.70962.