Dahl, T. S. “Kvinner Som Ofre”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, bd. 67, nr. 1, januar 1980, s. 56-77, doi:10.7146/ntfk.v67i1.70917.