Kjerschow, A. “Retssikkerhet Og Rettslig Kontroll under Fullbyrdelse Av frihetsberøvende Sanksjoner”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, bd. 67, nr. 1, januar 1980, s. 45-52, doi:10.7146/ntfk.v67i1.70915.