Koskinen, P. “Vållandekriminaliseringar I Dag Och I Morgon”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, bd. 65, nr. 3/4, november 1977, s. 249-56, doi:10.7146/ntfk.v65i3/4.70888.