Olaussen, L. P. “Skjerpede Reaksjoner Overfor Unge Lovovertredere”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, bd. 63, nr. 3/4, november 1975, s. 230-45, doi:10.7146/ntfk.v63i3/4.70836.