Persson, L. G. “‘Tillfället gör tjuven?’ - Ett Etiologisk Dilemma Inom Kriminologin”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, bd. 63, nr. 1, maj 1975, s. 35-59, doi:10.7146/ntfk.v63i1.70820.