Christie, N. “Strafferett Og Samfunnsstruktur”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, bd. 61, nr. 1, juni 1973, s. 1-23, doi:10.7146/ntfk.v61i1.70761.