Törnquist, K.-E. “Jämställd Med Sinnessjuk Enligt Brottsbalken”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, bd. 60, nr. 1, maj 1972, s. 55-63, doi:10.7146/ntfk.v60i1.70736.