Hellberg, O. “Kriminalitet Vid Tidlig ålder - Ett Forskningsarbete I kommittéform”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, bd. 59, nr. 3, september 1971, s. 183-90, doi:10.7146/ntfk.v59i3.70720.