Klette, H. “Den Svenska Trafikbrottsligheten”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, bd. 54, nr. 3, september 1966, s. 148-70, doi:10.7146/ntfk.v54i3.70578.