Kragh, U., og T. Kroon. “Analys Av identifikationsstörningar Hos Ett ungdomsvårdsskoleklientel Genom Studium Av Varseblivningsutvecklingen”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, bd. 53, nr. 2, juni 1965, s. 135-46, doi:10.7146/ntfk.v53i2.70550.