Lous, K. “Forandringer I Norsk Straffelov”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, bd. 39, nr. 4, november 1951, s. 348-55, doi:10.7146/ntfk.v39i4.70282.