Aulie, A. “Jon Skeie”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, bd. 39, nr. 4, november 1951, s. 291-3, doi:10.7146/ntfk.v39i4.70276.