Gröning, L. “Straffrättssystemets Funktion Vid familjevåldsbrott Mot Barn: Problem, utgångspunkter, Perspektiv Och Svar”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, bd. 100, nr. 3, december 2013, s. 369-83, doi:10.7146/ntfk.v100i3.70155.