Myhrer, T.-G., G. Thomassen, og J. Strype. “Visjoner, Reform Og Realiteter: Anmeldelse Av Og Kommentarer Til Verdens Bedste Politi. Politireformen I Danmark 2007-2011 Av Flemming Balvig, Lars Holmberg Og Maria Pi Højlund Nielsen”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, bd. 100, nr. 2, juli 2013, s. 272-5, doi:10.7146/ntfk.v100i2.70143.